Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

- พศ ชาย วุฒิการศึกษาปริญญาตรี - อายุ 24-35 ปี - มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานขายผู้รับเหมา งานโครงการ - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีรถยนต์เป็นของตนเองรู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 16/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ช่างไฟฟ้า ( ประจำ คลังสินค้า อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

บริษัท ทรัพย์สถาพร จำกัด และในเครือ

-

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 11/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : พระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!!!

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,521รายการ
วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

ประสานงานซ่อมบำรุงทั่วไปและฉุกเฉิน,วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขเครื่องจักร , กำหนดแผนปรับปรุงและบำรุงรักษา , ทำประวัติเครื่องจักร ,ออกแบบวางแผนโครงการพัฒนาต่างๆ , จัดเตรียมเรื่องของSpare part ให้เหมาะสม , ค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

วิศวกรการพิมพ์

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

ดูแลด้านเทคนิคการผลิต , ประสานงานกับผู้ผลิตบล็อกพิมพ์ , แบบไดคัท และหมึกพิมพ์ , พิจารณาปัญาเพื่อหาวิธีแก้ไขและกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่สโตร์ ด่วนมาก !

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

รับผิดชอบการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆ ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของแผนกพัสดุ ตรวจเช็คสต๊อกของต่างๆ บันทึกการเบิกจ่ายทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายของ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

วิศวกรการผลิต

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

สนับสนุนงานของฝ่ายผลิต , ควบคุมขั้นตอนการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง , ร่วมวิเคราะห์ปัญหาการผลิต (NCR) , เก็บข้อมูลการผลิต , ประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุง-ไฟฟ้าในด้านการบำรุงรักษา , มอบหมาย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

ดูแลงานฝึกอบรมทั้งระบบ เช่น จัดฝึกอบรมภายใน ฝึกอบรมภายนอก การOJTพนักงาน การฝึกอบรมตามพรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดกิจกรรมสัมมนา และรับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

วิศวกรวางแผน

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

- วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของหน่วยผลิต ผ่านผู้ควบคุมงาน - ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหาร วิเคราะห์ พยากรณ์เกี่ยวกับการขาย เพื่อวางแผนงาน และพัฒนาระเบียบ วิธีการผลิต กับประมาณการ เวลาและต้นทุนก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการและธุรการ

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

1.บริหารงานในฝ่ายบุคคลและธุรการทั้งหมด ตามโครงสร้างและนโยบายจากผู้บริหาร 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่ายบุคคลและธุรการ 3.การบริหารงานด้านค่าจ้างและเงินเดือน 4.วางแผนการสรรหาว่าจ้างรวมทั้งวางแผนการฝึกอบรมประ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

หัวหน้าหน่วยสโตร์

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

1. จัดระบบการทำงานของพัสดุ 2. ควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ 3. ลงลายมือชื่อตรวจสอบเอกสาร 4. กำหนดหัวข้อวัตถุประสงค์หลัก (KPI) 5.สรุปการวัดประสิทธิ์ผลของการดำเนินงานทุกสิ้นเดือน - ตรวจเช็คสต๊อกร่วม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

IT Support

บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จำกัด

ดูแล ระบบงานสารสนเทศ งานระบบ IT การติดตั้ง ดูแลการใช้งานของ USer ภายในหน่วยงานต่าง ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Printer ดูระบบกล้องCCTV สามารถเขียนและพัฒนาเว็บไซต์ได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

หัวหน้าแผนกพลาสติก

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

1.ประสบการณ์ด้านเครื่องแีดพลาสติก,dkixiy[Cufr]kl9bd 2.วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์และแก้ไขป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิต 4.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาบุคลากร งานด้านความปลอดภัย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการสนับสนุนงานด้านเอกสาร,งานแผนการผลิตให้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประสานงานกับหน่วยงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน

ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานโรงงานสะแกงาม)

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

ช่างซ่อมบำรุง/ไฟฟ้า/เชื่อม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตจอมทอง

วิศวกรไฟฟ้า (วิจัยและพัฒนา)

บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

ศึกษาทดลอง วิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงพัฒนา ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปรียบเทียบมาตราฐานกับประเทศอื่นๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางบอน

Engineer

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Lifestyle Interior Designer (ประจำโชว์รูม)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร ทุกเขต

Java Programmer

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำปากเกร็ด)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำปากเกร็ด)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Part time (บางบัวทอง)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

โฟร์แมน-งานตกแต่งภายใน (ประจำปากเกร็ด)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ประจำปากเกร็ด)

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ทั้งหมด 38,521 รายการ