Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

หัวหน้าแผนกธุรการตรวจรับสินค้า (Supervisor Admin/GR) ประจำสาขาสิงห์บุรี

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

จัดทําและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับสิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สิงห์บุรี

Sale Assistant ห้าง EmQuatier

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)

-ดูแล / ตรวจสอบ / พิจารณาสินค้าในเรื่องต่างๆ ใน...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 20,000 24/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางกะปิ

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery) สาขาพิษณุโลก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

•สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Staff - Fresh Food พนักงานแผนกอาหารสด สาขาแจ้งวัฒนะ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )

มีหน้าที่รับผิดชอบช่วยผู้จัดการแผนกอาหารสดดูแลค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Graphic Designer (กราฟฟิค ดีไซเนอร์)

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)

-

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 08/05/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตพระโขนง


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 35,228รายการ
เจ้าหน้าที่ตรวจนับ และจัดเตรียมสินค้า

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.นับสินค้า และจัดเตรียมสินค้า ให้คนขับรถส่งของ...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ผู้แทนขาย

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย 2.ควบคุมยอดขายให้เป็นไปตามเป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

Product Support

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.จัดทำแผนส่งเสริมการขาย รวมทั้งกิจกรรมทางการตล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Thecnical sale Supervisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed M...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Technical sale Supervisor

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.วางแผนในการขาย และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ Feed M...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนยาและวัคซีน (ปฏิบัติงานที่เมืองทองธานี)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

-จัดเตรียม,ตรวจสอบเอกสารสำหรับขึ้นทะเบียนยา และ...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางเขน

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

หัวหน้าฝ่ายบริการจัดส่ง (ประจำคลังสินค้านิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

BioScience Animal Health Co., Ltd.

1.กำหนดเส้นทาง กำหนดผู้จัดส่ง มอบหมายให้กับพนัก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงาน ธุรการ (ผู้พิการ)

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.ปฏิบัติเอกสารทั่วไปหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 2....

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Production Supervisor/Officer (ทำงาน จ - ศ)

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ควบคุ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบันชี / บันชี

บริษัท เนอร์วาน่าฟูดส์แอนด์ คอมเมิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีทั่วไปทั้งหมดพร้อมกระทบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

ช่างเชื่อมประกอบ

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

- ปฎิบัติงานเชื่อม/ประกอบชิ้นงานให้ทันตามแผนการ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขับรถ

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

ขับรถรับ-ส่งงาน, วัสดุ-อุปกรณ์, ปฏิบัติงานในส่ว...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานเขียนแบบ

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

เขียนแบบ ประเมินราคา จัดทำโปรแกรมเพื่อใช้ในการผ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานเขียนแบบ

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

- เขียนแบบ ออกแบบ ประเมินราคา จัดทำโปรแกรมเพื่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานคลังสินค้า/จัดส่ง

บริษัท ไชยเจริญ อีควิปเม้นท์ จำกัด

- ดำเนินการเบิก จ่าย รับ ตลอดจนดูแลรักษาวัสดุ /...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ควบคุมสินเชื่อ

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด

1.กำหนดและดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อ 2.พิจารณาก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด

1.บันทึกการตั้งหนี้ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของความ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

(Mixer)

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด

ทำการผสมวัตถุดิบเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Mixer (มิกซ์เซอร์)

บริษัท ทีอาร์เอฟฟีด มิลล์ จำกัด

จัดเตรียมขั้นตอนของการผสมเพื่อดำเนินการผลิตต่อไ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกร (เครืองกล)

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ควบคุมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักร ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างยนต์

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- งานระบบไฟฟ้าต่างๆ ฯลฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างเชื่อม /ช่างกล

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- เชื่อมงานเหล็ก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ช่างไฟฟ้า

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- ทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ตู้Control และแผงวงจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

วิศวกร

บริษัท ฟูลซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- คุมงานหน้า Site งาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 28/07/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ทั้งหมด 35,228 รายการ