Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Sales Representative

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทอุตสาหกรรม (...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Assistant Marketing Manager

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

- Analyze and do the business plan for respons...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตหลักสี่

พนักงานขาย (อุปกรณ์รถยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

-มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภทอุตสาหกรรม (...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

1. จัดทำใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธน...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด

- ดำเนินการด้านวิเคราะห์สินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มสิน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 16/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,150รายการ
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดกระบี่หรือจังหวัดใกล้เคียง ) !! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กระบี่

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง ) !! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียง)!!ด่วน!!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดใกล้เคียง)!!!ด่วน!!!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดพังงาหรือจังหวัดใกล้เคียง)!!ด่วน!!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : พังงา

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดระนองหรือจังหวัดใกล้เคียง)!!ด่วน!!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดชุมพรหรือจังหวัดใกล้เคียง) !! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชุมพร

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( ฝ่ายขายประจำภูมิภาค จังหวัดปัตตานีหรือจังหวัดใกล้เคียง) !! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปัตตานี

Mechanician ซ่อมบำรุงเครื่องจักร(ประจำภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ขนาดใหญ่ ควบคุมการตรวจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

โฟร์แมนระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องกล (ประจำภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

1.ติดตั้งงานระบบฯ และติดตั้งอุปกรณ์ตามหลักวิศวก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า(ภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

- ดูแลควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้า - จัดวางแผน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

เขียนแบบงานระบบ (ประจำภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

1.เขียนแบบงานระบบ 2.จัดทำ Shop Drawing 3.จัดทำแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

OFFICE ENGINEER (ประจำภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

-ตรวจสอบและจัดทำแบบก่อสร้างงานโครงสร้าง สถาปัตย...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 35,000 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

โฟร์แมน (ประจำภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานท...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

พนักงานทั่วไป(รายวันประจำโคราช-ภูเก็ต)

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

ทำงานทั่วไป ตามสั่ง (งานด้านก่อสร้าง)

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต กะทู้

วิศวกร ประจำศูนย์ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)

บริษัท พรีเมี่ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดูแลตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องปั๊มลมในโรงงานอุตส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช ทุ่งสง

ช่างทาสี ทำงานที่เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นช่างทาสี สามารถทาสีทั้งภายในและภายนอกอาคารใ...

เงินเดือน(บาท) : 8,000 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน

ช่างควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร(โฟร์แมน) ที่เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ควบคุมงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร(โฟร์แมน) สามา...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

General Manager (Panviman Koh Phangan)

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

-บริหารจัดการปานวิมาน เกาะพะงัน รีสอร์ท จ.สุราษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 19/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย ( ประจำสาขา บิ๊กซีตรัง ชั้น 2 ) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้าน...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตรัง เมือง

พนักงานขาย ( ประจำสาขา เทสโก้โลตัส ฉลอง จ.ภูเก็ต ) จำนวน 2 อัตรา

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้าน...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต

พนักงานขาย ( ประจำสาขา เทสโก้โลตัส สงขลา ชั้น 1 ) จำนวน 1 อัตรา

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าไอทีและเทคโนโลยีด้าน...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 13,000 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา เมือง

Network Support (ประจำจังหวัดระนอง หรือ แหลมฉบัง)ด่วนที่สุด

บริษัทไซแมท เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

1. Monitor Link และอุปกรณ์ทั้งหมดใน Network ส...

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 16,000 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระนอง

โฟร์เเมนภูมิทัศน์ (จ.นครศรีธรรมราช)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

- ดูแลความเรียบร้อยของงานสวน และความสะอาดภายในโ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครศรีธรรมราช

พนักงานขายประจำโครงการ (สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบด้านการขายโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่บ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 18/05/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : สุราษฎร์ธานี

ทั้งหมด 1,150 รายการ