Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ดูแลด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ดูแลและจัดทำ Cashflow บริษัทฯ ดูแลเงินสดย่อย ติดต่อธนาคาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานขับรถส่งเอกสาร

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 8,000 - 9,000 28/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันตก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า,Agent 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการณ์ขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็น...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

ผู้แทนขาย(Ambassador) ภาคตะวันออก

บริษัท เดอะ ทรี ซอร์สซิ่ง จำกัด

1.เปิดลุกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2.กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้ารายเก่า 3.เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4.มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน 5.มีประสบการขายด้านวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ตราด


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,405รายการ
ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด/ผู้จัดการขาย(อุตสาหกรรม)

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด

การวางแผนการขาย 1. ติดตามข้อมูลคู่แข่งในตลาด 2. วางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา 3. จัดทำแผนงานในการส่งเสริมการขาย การหาลูกค้าใหม่ 1. วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ 2. ติดตามผลการหาลูกค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด

1.ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายรายใหม่ 2.ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย 3.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 4.ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อและนำเสนอเพื่ออนุมัติ 5.ติดตามผลการส่งมอบ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 6.จัดทำข้อมุลผู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Supervisor R&D

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด

1.พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2.วางแผนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.สรุปผลการวิเคราะห์/ทดลอง และนำเสนอผ้บังคับบัญชา 5.ศึกษาหาข้อมูลความก้าวหน้าทางเท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- เขียนแบบกำหนดขนาดแบบแม่พิมพ์ - จัดทำชิ้นส่วนต่าง ๆ ในการสร้างแบบแม่พิมพ์ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการซ่อมบำรุง - งานซ่อมบำรุงระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน (ซ่อมบำรุงตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง) ด้านการบำรุงรักษา - บำรุงรักษาระบบไฟ/เครื่องจักรกลโรงงาน รอก เครน (PMตามตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

Supervisor/เจ้าหน้าที่ พัฒนาคุณภาพการผลิต

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- กำหนดแนวทางร่วมกับ หัวหน้าแผนก,หัวหน้าหน่วยผลิต ในการดำเนินงานในหน่วยงานเพื่อตอบสนองนโยบายบริษัท - กำหนดแนวทางการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - กำหนด Spec สินค้าห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแม่พิมพ์

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- ตรวจวัดขนาดแบบแม่พิมพ์ - ติดตามผลการตรวจสอบชิ้นงานหล่อ - ทวนสอบขนาดแบบแม่พิมพ์ตามระยะเวลาความถี่การใช้งาน - ติดตามตรวจเช็คผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานตรวจสอบ

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

- ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด - ผลักดันชิ้นงานส่งมอบไปยังกระบวนการถัดไป ตามแผนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานจัดส่ง (ภายในพื้นที่บริษัท)

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

จัดสินค้าตามใบขอเบิก ทำเอกสาร และส่งต่อสินค้าให้แผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - รถโฟล์คลิฟท์ 2 อัตรา - รถ 4 ล้อ (กลาง) 1 อัตรา - รถ 6 ล้อ 1 อัตรา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

1.นำเสนอแผนงาน รายงานด้านความปลอดภัย 2.รวบรวม วิเคราะห์ สรุปสถิติด้านความปลอดภัย การประสบอันตรายที่เกิดจากความปลอดภัย 3.จัดทำ KPI สรุปผลการจัดงานประจำเดือน 4.จัดทำรายงานประประสานงานหน่วยราชการ 5.ตรส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรควบคุมตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บริษัท วาล์วน้ำไทย จำกัด

ด้านการควบคุมงานตัวอย่าง 1.ควบคุมงานตัวอย่างให้เป็นไปตามแผนงานการจัดทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำ Check Sheet ในการตรวจสอบงานตัวอย่าง 3.จัดทำ Check Sheet ในการตรวจสอบงานสำหรับขอรับรองผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Asst HR Manager

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด

1.งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ (HRM) -ร่วมกำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร -วางแผนกำลังคนในระยะสั้นและระยะยาว -วางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2.งานพัฒนาฝึกอบรม (HRD) -สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของหน่วยงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม สามพราน

QA Engineer

บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำกัด

ควบคุมพนักงาน QC / วางแผนการทำงานของ QC ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพ ร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้า ตรวจติดตามระบบ ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี โพธาราม

Workshop Manager/Assisatant Workshop Manager

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

Responsibilities: 1. ควบคุมดูแล วิเคราะห์และตรวจสอบ ด้าน Project Engineer, Design, Production, Maintenance : Motor, generator, turbine, pump 2. พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Secretary and Marketing Administrative

บริษัท เอ็มเออาร์ซี (ไทยแลนด์) จำกัด

งานเลขานุการ (งานประจำ) 1.จด/แปล และถอดข้อความตามการสั่งงาน 2. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า-ออก 3. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์ 4. เขียนอีเมล์โต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ และถ่ายเอกสาร 5. รวบรวมข้อมูล เขียนรายง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

Sales น้ำมันเครื่องและautogas (ประจำเขตภาคตะวันตก)

บริษัท เอนเนอร์จี รีฟอร์ม จำกัด

1.รับผิดชอบในการขายน้ำมันเครื่อง ยี่ห้อ ENERGY 1 2.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ๆ ในเขตรับผิดชอบ 3.ส่งเสริมการขาย พิจารณาปัญหาต่างๆเพื่อการขาย 4.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 5.รู้จักเส้นทางภาคตะวันตกเป็นอย่างดี...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี

พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

บริษัท ลีเปเปอร์ อินดัสเตรียล จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 2,405 รายการ