Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 17,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว

Service Co-ordinator

บริษัท ชีวาเลียร์ ไอเทค ไทย จำกัด

• เปิดงานในระบบ และจัดพิมพ์เอกสารงานบริการให้แก่พนักงานบริการเพื่อออกไปให้บริการแก่ลูกค้า • ปิดงานในระบบและจัดเก็บเอกสารงานบริการ เมื่อให้บริการแก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว • จัดทำรายงานเกี่ยวกับสถิติในก...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-มีประสบการณ์ขายกลุ่มผู้รับเหมาหรืองานโครงการหมู่บ้าน อสังหาริมทรัพย์ หรือ อาคาร ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป - มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ( อุปกรณ์ไฟฟ้า ) - มีความตั้งใจในการทำงาน - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 22,000 26/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,187รายการ
Sales (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

บริษัทในเครือ เบส ที.เจ. กรุ๊ป จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

--ติดต่อประสานงานกับลูกค้า --จัดทำใบเสนอราคา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่เทคนิคย้อม

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.กำหนด STANDARD ในการใช้งานเครื่องจักรย้อม 2.กำหนด SPECT การเดินของเครื่องจักรในแต่ละชุดการผลิต 3.ควบคุมดูแลงานด้านการ TEST ต่างๆภายในแผนก 4.ติดตามงานที่เป็น NEW PRODUCT ทดสอบโดยการย้อมตัวอย่างก...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

--ตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ --ปิดงบได้ --ใช้โปรแกรมทางบัญชี ERP,MRP,NAV,Express

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานขับรถผู้บริหาร(คนไทย)

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

*รับ-ส่งผู้บริหาร(คนไทย)จาก พระราม 9 (กทม.) - บจก.เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ (สมุทรสาคร) *ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ *รับ-ส่งนอกเวลางานคิดเป็นค่าล่วงเวลา *รับ-ส่งผู้บริหารที่สนามบิน กรณีผู้บริหารเดินทางไปต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

Programmer

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

-Support end user in software application,hardware and software and problem troubleshooting. -พัฒนาระบบ ERP/NAVISION ด้วย Java,C#

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยหัวหน้ากะย้อม

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.ช่วยหัวหน้ากะติดตามควบคุมดูแลการผลิตและพนักงานในกะ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

--บำรุงรักษาเครื่องจักร --ซ่อม สร้าง อุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เลขานุการของผู้บริหาร

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

- จัดเตรียมแผนงานประจำวัน , ประจำสัปดาห์เสนอผู้บริหาร - จัดทำกำหนดการ , ตารางนัดหมายและยืนยันการขอพบหรือเข้าพบของลูกค้า , แขกขององค์กร - ติดตามผล รายงานความคืบหน้าในงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อ...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถยกสินค้า (ไฟฟ้า)

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1. ทำการยกเคลื่อนย้ายสินค้าเข้า-ออก ตามสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดเรียงซ้อน-เก็บสินค้า 3. ดูแลบำรุงรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 13,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.วางแผนการบริหารควบคุมระบบการจ่ายเงิน 2.ติดต่อประสานงานกับธนาคารทางด้านสินเชื่อต่างๆ 3.กำกับ ดูแล วิเคราะห์ จัดทำ นำเสนอแผนทำงบการเงินได้อย่างเป็นระบบ 4.บริหารจัดการทางการเงินของบริษัทฯ(ที่สนันสนุนกา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

แม่บ้าน ด่วน

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.สามารถดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบบริเวณโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดเตรียมเครื่องดื่มกับแขกที่มาติดต่อตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลห้องประชุม ห้องอบรม และตรวจเช็ควัสดุสินเปลือง และบำรุงรักษาอยู่เสมอ ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับเลขานุการประธานกรรมการบริหาร 3.ดูแล,จัดเก็บเอกสารตามระบบการจัดเก็บของหน่วยงาน 4.ติดตาม / ตรวจสอบ ความคืบหน้าของง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานขับรถยกสินค้า (ดีเซล)

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถอยู่เสมอ 2.จัดเรียงซ้อนเก็บสินค้า 3.ทำการเคลื่อนย้ายสินค้า เข้า-ออก 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 10,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานธุรการประจำฝ่ายโครงการประมงระหว่างประเทศ

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 1.จัดเก็บเอกสารประจำฝ่าย 2.ดูแลความเรียบร้อย/ครบถ้วนของเอกสาร 3.ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆ (บางครั้ง) 4.ประสานงานกับทางจาการ์ตาและอัมบน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานควบคุมผังห้องเย็น

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.ดูแลการจัดเก็บสินค้า 2.บันทึกแผนผังห้องเก็บเวลามีการเคลื่อนย้ายสินค้า 3.ดูแลการเปิด-ปิดห้องเก็บ 4.ตรวจสภาพห้องเก็บ ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน 5.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,500 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานคีย์ข้อมูล

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

1.รับผิดชอบในการดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ การรับ-จ่ายในคลังสินค้า (เบิก-จ่าย) 2.บันทึก คีย์ข้อมูล เบิก-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า 3. งานอื่่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

พนักงานประสานงานบนเรือ

บริษัท ซีวิคฟู้ด อินดัสตรี จำกัด

- ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ - งานธุรการต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในสำนักงานและบนเรือ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

วางแผนกระบวนการผลิต

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

หัวหน้ากะต้นกำลัง

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

- งานควบคุมระบบต้นกำลังในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด - งานระบบบำบัดน้ำเสีย -น้ำดี - ควบคุมดูแลพนักงานระดับปฏิบัติการในแต่ละกะ - งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบต้นกำลัง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

1.ดูแลรับผิดชอบเอกสารการส่งออกของลูกค้ารวมทั้งติดต่อประสานงานการส่งสินค้าออกนอกประเทศกับ SHIPPING – FORWARDER 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายใน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างไฟฟ้า

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

-ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า -จัดหาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมสำหรับงานต่อเติมระบบต่างๆ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

เจ้าหน้าที่ห้อง Lab

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ช่างชีลเลอร์

บริษัท เวิลด์นิตติ้ง เท็กซ์ไทล์ จำกัด

-ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เมือง

ทั้งหมด 1,187 รายการ