Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Project Sales Engineer

บริษัท เอฟเวอร์เอ็นจ์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Call Center ประจำ AIS Fibre

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 18/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำ จ.ลพบุรี ด่วน!!!

บริษัท สหฟาร์ม จำกัด

-ตรวจสอบ แนะนำ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจสอบประเมินการของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยโดยแนะนำ ข้อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ -ฝึกสอน อบรม พนั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี

วิศวกรการผลิต Process Engineer (Urgent)

บริษัท ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-Process control for yield improvement -Set up new project -Support 6 sigma project -Quality improvement -Cost reduction (CRP , VAVE) -Knowledge of standard quality tools such QC 7Tool ,SPC , 8D -TS...

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 28,000 19/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 1,155รายการ
Sales ด่วนที่สุด

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด

1.รับคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.รับผิดชอบยอดขายที่บริษัทตั้งเป้าหมายในแต่ละเดือน 3.ดูแลลูกค้าของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.นำเสนอสินค้า และให้ข้อมูลกับลูกค้าตามความต้องการ 5.รับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

เลขานุการ ประจำสำนักงาน ด่วน

บริษัท เค.เอส.มาชูกิจ จำกัด

1. ติดตามประสานงานแทน MD 2. จัดตารางการนัดหมายและเตือนนัดหมาย 3. เตรียมเอกสารการประชุม และบันทึกการประชุม 4. การเก็บรักษาเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6. ส...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร กระทุ่มแบน

ช่างทำความเย็น

บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จำกัด

รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความเย็นในห้องเย็นคลังสินค้า ห้องฟรีส ENTEEROOM ตู้คอนแทค1-4 เครื่องผลิตน้ำแข็งหลอด No.1-2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล ด่วน

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-บริหารจัดการตามนโยบายในการบริหารบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงาน -ประสานงานทุกฝ่ายงานในเรื่องของนโยบายและงานด้านต่างๆที่เป็นภาพรวมขององค์กร -วางแผน กำกับดูแล และควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและความปล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรอุปกรณ์และงานระบบต่างๆ ที่ รับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนการซ่อมบำรุง - สร้าง ดัดแปลง แก้ไข งานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานในส่วนของระบบไฟฟ้า ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-รวบรวม ORDER งานตลาดให้เหมาะสมกับปริมาณการผลิต -ติดตามงานผลิตแต่ละแผนกให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า -ตรวจดูสต็อคประจำวันของแผนกคลังสินค้า ให้เพียงพอ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานทั่วไป (ด่วนมาก)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ทำงานใน Line การผลิต,คุมเครื่อง -สามารถเข้ากะได้

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรเคมี-สิ่งแวดล้อม (ด่วน!!!)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ดูแลกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางเคมี เพื่อเป็นการปรับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปบำบัดในขั้นตอนต่อไป -ดูและและควบคุม สารเคมีในกระบวนการผลิต -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่การเงินด้านรับ (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ตรวจสอบใบวางบิลที่ถึงกำหนดชำระ -ติดต่อสอบถามการรับชำระเงิน (เก็บหนี้) -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร ในการรับเช็ค-วางบิล -จัดทำรายงานของการรับเช็ค-เงินสดของลูกค้าในแต่ละวัน -คีย์ข้อมูลเช็ครับใน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรไฟฟ้า (ด่วนมาก)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เครื่องจักรสามารถทำงานแบบ Automatic ได้อย่างสมบูรณ์แบบ -ออกแบบอุปกรณ์ตามใบสั่งสร้างจากทุกแผนกให้มีคุณภาพและลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด -ดูแลเรื่องระบบปรับอากาศ Chiller ในโรงงาน -ซ่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกรเครื่องกล (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ออกแบบพัฒนาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น -ดูแลกำกับเรื่อง spare part ส่งหัวหน้าส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุงทุกวันที่ 2 ของเดือน -สนับสนุนงานซ่อมบำรุงรักษาให้กับแผนกซ่อมบำรุง -อื่นๆตามที่ได้รับม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่สรรหา ด่วน!!

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ดำเนินการสรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆให้ได้ปริมาณมากที่สุด -คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ -สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในการคัดเลือกพนักงาน -แจ้งผลการสัมภาษณ์พร้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

* ควบคุมดูแลการฝึกอบรม และแรงงานสัมพันธ์ * จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี การปฐมนิเทศ การพัฒนาและเอกสารส่งราชการ * ดำเนินการจัดอบรมตามแผน ISO * ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาฯ * และอื่นที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบหลัก

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- จัดทำรายงานวัตถุดิบฯคงเหลือประจำวัน - จัดทำน้ำหนักวัตถุดิบ และ รับเข้าน้ำหนักวัตถุดิบลงในระบบ AX - จัดทำการตัดจ่ายใบเบิกให้แผนกรีดในระบบ AX - รับวัตถุดิบและตัดจ่ายวัตถุดิบงานจ้างรีด - จัดทำรายงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ผู้จัดการส่วน Procurement

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

- ควบคุมจัดการจัดหา ซื้อ จัดเก็บวัตถุเข้ามาภายในบริษัทฯ ด้วยต้นทุนการจัดหาจัดซื้อที่ี่เหมาะสม ถูกเวลา คุณภาพ และมีเพียงพอต่อการใช้หรือขาย และ ป้องกันการเสียหายการล้าสมัย รวมทั้งค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่เทคนิค

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

**รับผิดชอบการประกอบ และ ติดตั้งกระจก ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ติดตามผล และ ส่งมอบงานแก่ลูกค้า - รับผิดชอบการให้บริการหลังการขาย , ตรวจสอบ และ แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้นกับตัวสินค้า - สามารถตัด และ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พ่อบ้าน (ด่วน)

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด

-ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบส่วนกลางทั้งหมดของบริษัทฯ -แยกขยะ , เก็บขยะ สำนักงาน / ห้องน้ำ /ส่วนกลาง -ดูแลงานสวน ต้นไม้ -ดูแลงานซ่อมสร้าง ,งานสาธารณูปโภค -งานอื่นที่ได้รับมอบห...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

ตรวจสอบคุณภาพ วัตถุดิบ WIP และสินค้าสำเร็จรูป

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานบุคคล

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

ทำเอกสารบุคคล ประกันสังคม ยานพาหนะ รับสมัครบุคลากร ฯลฯ

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

ตรวจสอบซ่อมสร้างระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในบริษัท

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานวางแผนการผลิต

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

วางแผนการผลิตตามออเดอร์ลูกค้า เช็คสต็อค จัดทำ BOM ทำเอกสารขอซื้อให้ฝ่ายจัดซื้อ ติดตามงานระหว่างการผลิต ทำแผนเรียกวัตถุดิบเข้าโรงงาน

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 20,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

วิศวกร

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

ควบคุมดูแลการผลิตและงานออกแบบใหม่ ต้องเขียนแบบดูแบบทั่วไปได้ มีปฎิภาณไหวพริบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ออกแบบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

เขียนแบบ ควบคุมงานฝ่ายผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์

เงินเดือน(บาท) : 15,000 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานบัญชี

บริษัท แพรพริ้วงามมอเตอร์ จำกัด

บัญชีลูกหนี้ ติดตามวางบิลเก็บเช็ค สรุปยอดขาย ฯลฯ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ช่างไฟฟ้า

บริษัท พิทสุลินและบริษัทในเครือ

ตรวจเช็ค บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรในโรงงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 20/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

ทั้งหมด 1,155 รายการ