Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ !!!!ด่วนมาก!!!

บริษัท ดี พี เซรามิคส์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

Graphic Design

บริษัท ซีทู แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

- ออกแบบสื่อ 2D ในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ Online เพื่อส่งเสริมการตลาด - สามารถสื่อสารกับลูกค้า เพื่อรับข้อมูลความต้องการมาใช้ในงานออกแบบให้ต้องความต้องการ - สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในบริษัทได...

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 18,000 06/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

-

-

-

เงินเดือน(บาท) : 0 - 0

สถานที่ปฏิบัติงาน : -

เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน

บริษัท ยูส ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 17/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,693รายการ
Programmer 2 ตำแหน่ง

ProsperSof Consulting Co., Ltd

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 22,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสาร

S.K.LIQUOR LTD., PART

เปิดบิลตาม PO ลูกค้า สรุปยอดสั่งซื้อรายวัน เช็คบัญชี รายรับ-รายจ่าย และอื่นๆตามความเหมาะสม

เงินเดือน(บาท) : 15,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน

Programmer and Programmer Analyst 4 ตำแหน่ง

ProsperSof Consulting Co., Ltd

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 32,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท

Event Marketing

บริษัท เค.ที.คอเปอเรชั่น จำกัด

เงินเดือน(บาท) : 18,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย - บึงกุ่ม สุขาภิบาล 3 (สัญญาจ้าง 4 เดือน)

บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย (สัญญาจ้าง 4 เดือน) ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานย่านบึงกุม สุขาภิบาล 3 ทำงานจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลาปกติ รายละเอียดหน้าที่ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครื่องมือใหม่ (Application) ในก...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตสะพานสูง

Sales Representative

ธรรมดา แบ็งค็อค

ติดต่อลูกค้าพร้อมเข้าพบเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ติดตามผล และดูแลลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ประทับใจและดีที่สุด ดูแลด้านยอดขายให้ตรงตามเป้าหมาย วันทำงานจันทร์ - เสาร์

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 40,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตบางนา

เลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานนัดหมายคิวผู้บริหารของคณะฯ -ติดต่อประสานงานทั้งใน และ ต่างประเทศ -รับผิดชอบการจัดประชุม การนัดหมาย การส่งจดหมายเชิญ บันทึกรายงานการประชุม ฯลฯ -ดูแลงานสารบรรณ การเบิกจ่ายต่าง ๆ -งานอื่น ๆ ตามท...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ผู้จัดการฝ่ายศูนย์นวัตกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-ดูแลงานด้านเอกสาร สารบรรณ จัดหา/ปรับปรุงคู่มือและแบบฟอร์มต่าง ๆ -จัดทำแผนงาน โครงงาน กิจกรรมประจำปีต่าง ๆ -ดูแลงานประชาสัมพันธ์และการจัดประชุม -ประสานงานการจดทะเบียนสิทธิบัตรงานนวัตกรรม -จัดทำงบประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Graphic Designer

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-รับ Brief และออกแบบกราฟิกเพื่อใช้ในสื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถาบันฯ -ประสานงานในกระบวนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานสื่อทุกชนิด -คิด สร้างสรรค์ และนำเสนอแนวทางการออกแบบสื่อในช่องทางต่าง ๆ เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่การตลาด PIM SMART (ภาษาอังกฤษดี)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร

-วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนให้งานกองทุนเพื่อนักศึกษาบรรลุเป้าหมาย -ทำการประชาสัมพันธ์ ระดมเงินทุน ออกบูธตามงานต่าง ๆ -คิดกิจกรรมการตลาดให้เหมาะสมกับงานต่าง ๆ ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม -วิเคราะห์...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่

ทั้งหมด 38,693 รายการ