Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

! ด่วน ! Commis Chef / ผู้ช่วยกุ๊ก

ทีทีซี โกลบอล จำกัด

1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสวนหลวง

Part-time ประจำทีม Social Media (เฉพาะ นศ. ที่กำลังศึกษาป.ตรี)

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

ให้บริการลูกค้า AIS ผ่านช่องทาง Online และ Soci...

เงินเดือน(บาท) : 4,000 - 6,000 07/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก

Sales (IT)

บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ขายสินค้าไอที , Accessories , Network ต่างๆ ...

เงินเดือน(บาท) : 16,000 - 22,000 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านการบันทึกค่าใช้จ่ายในบริษัท -...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

AIS Call Center ภาษาไทย

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด

- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 07/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบางรัก


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,581รายการ
เจ้าหน้าที่ประจำห้องออกกำลังกาย

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. บริหารการใช้ห้องออกกำลังกาย สามารถจัดทำตาราง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ บางเสาธง

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องมือวัด

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- วางแผนงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายโครงการ

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขายโครงการ (ราชการ) 1 อัตร...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่จัดการวัสดุและควบคุมของเสีย

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- กำกับ ดูแล การกำจัดขยะทั่วไป การจัดการของเสีย...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Marketing Support(สัญญาจ้าง 1 ปี)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมการขายของฝ่ายการต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล (ฝ่ายส่งเสริมการตลาด)

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-สรุปข้อมูลด้านการขาย ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัยระงับเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ. ให้เป็นไปตามหน้าที...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-รับผิดชอบงานบัญชีสต็อกวัตถุดิบ และสินค้าซื้อมา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

ลีดแมน/โฟร์แมน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมเครื่องจักร,กำลังคน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานฝ่ายผลิต

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

-ดูแลรักษา ทำความสะอาดเครื่องจักรในไลน์ผลิต -จั...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Account Payable & General Ledger Officer

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Responsible for Account Payable and General Led...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสินเชื่อลูกหนี้ ตามกลุ่ม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ขับรถจัดเก็บ เคลื่อนย้าย วัตถุดิบและสินค้าตา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Internal Audit Supervisor

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ประเมินความเสี่ยง และควบคุมภายในระบบงานต่างๆ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานห้องทดลอง

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งานในห้องทดลอง

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Chemical Engineer

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ส่งเสริม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทย

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- รับ และส่งนายจากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่าง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

Financial Reporting and Analysis Supervisor

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Responsible for Financial Reporting (Managment ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการเทพารักษ์-ตำหรุ)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

• ดำเนินการขายและปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ผู้ควบคุมงาน (โครงการLanceo มิสทีน)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมงานก่อสร้างและติดต่อประสานงานผ่านหัวหน้าง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

วิศวกร/วิศวกรอาวุโส (โครงการเทพารักษ์-ตำหรุ)

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ควบคุมงาน และวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ

พนักงานออกแบบ

บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด

ออกแบบสินค้าประเภท ประตูหน้าต่าง รั้ว โรงจอดรถ

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

Mobile Application Developer (สำนักงานใหญ่)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด

- พัฒนา Application บน IOS และ Android - ออกแบบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ พระประแดง

พนักงานขับรถ

บริษัท จีสโก้ ดิวิลอปเม็นท์ จำกัด

- ขับรถให้ผู้บริหารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 18,500 12/12/2017

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เมือง

ทั้งหมด 2,581 รายการ