Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

ช่างเทคนิคควบคุมงาน

บจก.กรุงเทพเอ็นยิเนียรื่งคอนซัลแตนท์

-

เงินเดือน(บาท) : 14,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ยะลา

วิศวกรประมาณราคา

Daii Group Public Company Limited (บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตลาดพร้าว

นักวิเคราะห์ข้อมูล

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.

วิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูล เช่น ยอดขาย สนับสนุนฝายการตลาด ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน(บาท) : 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตสาทร

พนักงานประสานงานต่างประเทศ (International Coordinator)

บริษัท ธารธนา จำกัด

1. ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศ ทางอีเมล์และโทรศัพท์ 2. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ทั้งด้านเอกสารและติดต่อประสานงานภายในและต่างประเทศ 3. ประสานงานกับผู้ผลิตในต่างประเทศและติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 25/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานประสานงานขาย

บริษัท เอิร์ธไลน์ จำกัด

ประสานงานระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย, ทำใบเสนอราคา, จัดทำเอกสารประกอบการขาย เช่น แค็ตตาล็อกสินค้า, คู่มือสินค้า, รับสายโทรศัพท์ลูกค้า

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 2,258รายการ
Marketing Officer

Vision Smart City Ltd.

- ปรับเปลี่ยนแนวทางการวางสื่อเพื่อขยายฐานลูกค้า โดยใช้ข้อมูลจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (ลค.walk-in, ลค.จอง) - วางแผนการใช้สื่อโฆษณา, ดูแลรับผิดชอบป้ายโฆษณา billboard ป้ายบอกทาง - ดูแลและจัดการงบการตลาดเพื...

เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 27,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)

Vision Smart City Ltd.

***marketing executive ฝ่ายโฆษณาและสื่อสารการตลาด - ติดต่อประสานงานกับsupplier (ป้ายbillboard,ป้ายบอกทาง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) - เช็คความเหมาะสมของสื่อที่มี (ตำแหน่งป้าย, Promotionหน้าป้าย, สื่ออื่นๆ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 23,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานประจำร้าน(สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่)

Pancake Cafe

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเกี่ยวกับงานไฟฟ้าในโรงงาน - รู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงาน ITและระบบ Network

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- Support การใช้งานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท รวมถึงการลง Software - ซ่อมคอมพิวเตอร์ - ดูแลระบบ Network

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ตรวจสอบสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้พนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานคุมเครื่อง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรและหน้างาน - ขับรถโฟล์คลิฟ - ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่บัญชี

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-รับผิดชอบระบบงานบัญชีขาย / บัญชีลูกหนี้ -จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกับกำภาษี,ใบเสร็จรับเงิน และใบลดหนี้-เพิ่มหนี้ -จัดทำเอกสารใบสำคัญขายในประเทศ ตลอดจนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และอำนาจอนุมัติต่างๆ -ควบคุมและจ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ติดต่อเสนอขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้าต่างประเทศ - รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่สต็อกการ์ด

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- บันทึกรับ-จ่ายสต็อกการ์ด - สามารถจัดระบบในสโตร์ให้มีระบบแบบแผน - จัดสต็อกให้เรียบร้อย

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายภายในประเทศ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-วิเคราะห์ยอดขาย -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำเอกสารของฝ่ายขาย -ติดต่อประสานงานให้ลูกค้าที่มาติดต่อ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งมอบ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-ประสานงานและสนับสนุนฝ่ายขาย -จัดเตรียมเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

-สรุปรวบรวมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ และงบลงทุนเปรียบเทียบกับยอดที่ใช้จริง -รวบรวมผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม KPI ในแต่ละสายงาน -จัดทำงบการเงินรวม เพื่อประชุมผลการดำเนินงาน -ติดต่อกรมสรรพกรเกี่ยวกับข้อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานซ่อมบำรุง(เครื่องกล)

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน - ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร,อุปกรณ์ซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขับรถส่วนกลาง

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ขับรถส่วนกลาง - ดูแลรักษาความสะอาดของรถส่วนกลาง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขับรถ

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ขับรถ 6-10 ล้อ - ขับรถส่งของตามสถานที่ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

โฟร์แมนประจำ Site งาน

Vision Smart City Ltd.

ควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ และ เสร็จตรงตามแผนที่วางไว้, ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ส่งงวดงานผู้รับเหมา จัดการสั่งวัสดุ และ จัดหาผู้รับเหมาเข้าหน้างาน

เงินเดือน(บาท) : 17,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

เลขากรรมการบริษัท

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- ดูแลงานด้านเอกสารของกรรมการ - บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Sale Engineer

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- ขายสินค้า - ดูแลลูกค้า และส่งเสริมด้านงานขาย

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ธุรการ ประสานงาน

บริษัท นีโอ โปร จำกัด

- พิมพ์เอกสาร - ประสานงานระหว่างใน และระหว่างแผนก - จัดเก็บเอกสาร

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน

บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด

- ดูแลด้านอนุรักษ์พลังงานและระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานให้ดี - จัดเตรียมเอกสาร และรายงานเกี่ยวกับพลังงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 13,000 - 15,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

รับสมัครพนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขายห้างสรรพสินค้า จำนวนมาก!!! ค่าคอมมิชชั่นสูง

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

** กรุณาโทรสอบถามโดยตรงที่ 02-391-0919 ต่อคุณศุทธดา เนื่องจากการรับสมัครคนลงพื้นที่ มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อสาขาตลอดค่ะ อาจจะมีบางสาขาที่คนเต็มแล้ว แต่มีสาขาอื่นๆใกล้เคียงที่ยังว่างอยู่ได้ค่ะ ** 1. ดู...

เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขายห้างเซ็นทรัล เวสเกท บางใหญ่ ด่วนมาก รายได้ดี!!

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย) 3. เชียร์สินค้า แนะนำสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทเครื่องครัวให้กับลูกค้า อาทิ เช่น ตู้เย็น, เครื่องล้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางใหญ่

พนักงานขาย (PC.) ลงประจำพื้นที่ขาย ไทวัสดุ บางบัวทอง ด่วน! รายได้ดี

บริษัท เพ็น เค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าหน้าร้าน (พื้นที่ขาย) 3. เชียร์สินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องครัว เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องกรองน้ำ ให้ก...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี บางบัวทอง

Call Center Agent (ภาษาไทย)

Skillpower Services (Thailand) Co.,Ltd.

แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยว กับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 27/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 2,258 รายการ