Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

โปรแกรมเมอร์ (Programmer)

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 22/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดการร้านอาหาร ( รับสมัครจำนวน 10 อัตรา )

บริษัท อีท แอม อา กรุ๊ป จำกัด , Eat Am Are

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

พนักงานถอดบีโอคิว มีประสบการณ์

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

วิศวกรการผลิต

บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด

-

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 21/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

พนักงานถอดบีโอคิว ระดับเริ่มต้น

บริษัท ซีเล็คคอน จํากัด

-

เงินเดือน(บาท) : 20,000 08/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 38,556รายการ
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย QMR

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

Programmer

บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม เมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

พิบูลรุ่งเรือง

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

- เปิดบิลขาย จัดทำชุดส่งของ-วางบิล และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายจัดส่ง ในการจัดส่ง วางบิล/รับเช็ค - เคลียร์บิล/รับชำระลูกค้าจากฝ่ายจัดส่ง ประจำวัน - บันทึกการรับชำระ และประสานงา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

Sales Representative

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

- ขายสินค้างานพิมพ์ ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - ให้คำแนะนำในการเลือกใช้สินค้างานพิมพ์แก่ลูกค้า - เยี่ยมเยียนลูกค้ารักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มยอดขาย - หาลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่ม - จัดทำรายงานการขาย- sale for...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 17,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

- วิเคราะห์ข้อมูลตลาด วางแผนและคิดกลยุทธ์การขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - บริหารยอดขายให้สำเร็จตามเป้าบริษัท - บริหารผลกำไร และส่วนแบ่งตลาด ให้ได้ตามนโยบายการขาย - พัฒนาทีมขายให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการเงิน จัดทำงบประมาณ งบกระแสเงินสด - บริหารจัดการกระแสเงินสด, statement, cheque ของบริษัทและบริษัทในเครือ - สอบทานงบการเงิน จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหาร - ติดต...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

ช่างพิมพ์/ พนักงานผลิต

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

(รับสมัคร ผช.ช่างพิมพ์ / ช่างพิมพ์มือ2 / พนักงานผลิตอื่นๆ) - ผลิตงานพิมพ์ตามคำสั่ง ให้ได้งานที่มีคุณภาพ ผลิตเสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ระหว่างผลิต - แก้ปัญหาหน้างาน

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

พนักงานคิวซี

บริษัท คอมพรินท์ ซัพพลาย จำกัด

- ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ QC ในระหว่างกระบวนการและท้ายกระบวนการ ก่อนส่งถึงลูกค้า - แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ตรงspec. - บันทึก/ รายงานคุณภาพ

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร เขตตลิ่งชัน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด / พนักงานขายหน่วยรถเครดิต

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

- แนะนำและให้รายละเอียดสินค้าแก่ทางลูกค้า - ทำรายงานยอดการขายและค่าใช้จ่ายให้ผู้บังคับบัญชา - สามารถขายสินค้าได้ตามยอดขายที่ทางบริษัทฯกำหนดไว้ - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ โดยทางบริษัทฯมีค่าเบี้ยเลี้...

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีลูกหนี้

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

-จัดทำบัญชีด้านลูกหนี้ , ติดตามหนี้ -ออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บหนี้ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ธุรการบัญชี

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

- เปิดบิล - คีย์ข้อมูล และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส (สาขาปทุมธานี)

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

1. ควบคุมดูแลงานบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ 2. รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี และงาน BOI 4. จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริการพร้อมทั้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผุ้จัดการโรงงาน

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

• มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์บริหารการผลิตสินค้าประเภทน้ำพริกสำเร็จรูป, น้ำพริกแกงสำเร็จรูป, น้ำจิ้มไก่ และน้ำซอสปรุงรสต่างๆไม่น้อย 5 ปี ขึ้นไป หากไม่ประสบการณ์โดยตรงแต่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับผลิ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สาขาระยอง)

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

1. รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี 2. ปิดงบการเงินประจำเดือน , ไตรมาส และประจำปี 3. จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริการพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดผลของการดำเนินงานของบริษัท งบประมาณ และตรวจสอบการทำบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง แกลง

ช่างเทคนิค (ประจำสาขาชลบุรี)

K.R.S. SPICY FOOD CO., LTD

- ซ่อมงานอินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ออฟติค - ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ สัปดาห์ละ 6 วัน ทำงานวันละ 3 เคส ต่อวัน เคสที่ 4,5,6 จ่ายเงินเพิ่มให้ - วันอาทิตย์ทำงานได้โอที วันละ 500 และหากเข้าหน้างานเกินสามเค...

เงินเดือน(บาท) : 12,000 24/10/2016

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

ทั้งหมด 38,556 รายการ