Job 4 ภาค

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

Job Hilight

Webmaster

360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

1.มีหน้าที่ในการกำหนดรูปแบบหรือ Concept ของเว็บ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม

วิศวกรรมโยธา (ประจำนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง)

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ประสานงานเรื่องการออกแบบกับทางบริษัทผู้ออกแบบ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง

หัวหน้าหน่วยเช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบจัดหาลูกค้ามาเช่าพื้นที่ - จัดทำประม...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

เจ้าหน้าที่Digital Marketing

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

วางแผนและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์เช่น Webs...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตดินแดง

บรรณาธิการ

360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

- เขียนคอลัมน์ - จัดเรียงตำแหน่ง หน้านิตยสาร -...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 22/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร , เขตบึงกุ่ม


ผลการค้นหา

ทั้งหมด 3,021รายการ
วิศวกรโยธา ควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน!!)

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด

-ควบคุมงานโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและแผนง...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด

- จัดทำตารางการสุ่มตัวอย่าง - จัดเตรียมอุปกรณ์เ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เคมี(แผนกประกันคุณภาพ)

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด

- สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรู...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด

- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายขาย - รับออเดอร์ลูกค้...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า

บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด

- ดูแลงานด้านเอกสารของคลังสินค้า - ดูแลงานด้าน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ขับโฟร์คลิฟต์ได้) - (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล - ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

1. ตรวจรับสินค้า, จัดเก็บ และทำรายงานการรับเข้า...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

Animal Feed Ingredients Marketing (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด-นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

1. วางแผนการตลาดสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและเคมีอาหาร...

เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 40,000 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

1. วางแผนงานด้านบัญชีการเงิน ทั้งด้านรับและด้าน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานบัญชีการเงิน (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- รับผิดชอบงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทฯ อย่...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ธุรการขาย (บจก.ยูนิฟายเคมิคอล-ปากเกร็ด นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

-เป็นผู้ช่วยฝ่ายขายทำงานด้านเอกสาร, งานธุรการแล...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

Sales Executive (Food Ingredients, Food Additive) (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- รับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเคมีอาหาร และส่วน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- รับผิดชอบงานรับและตรวจสอบคำสั่งซื้อจากพนักงาน...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี (สาขาแขวงท่าทราย)

เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Food Ingredients) (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- วางนโยบายและแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานทำความสะอาด- บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล- ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

รับผิดชอบงานทำความสะอาดอาคารสำนักงานให้สะอาด เป...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด ปากเกร็ด-นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- วางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า เพื่อให้เกิดค...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เมือง

พนักงานขายเคมีอาหารสัตว์ (Animal Feed Ingredients) (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- รับผิดชอบงานขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานอา...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (บริษัท ยูนิฟาย เคมิคอล จำกัด-นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและจัดการฝึกอบรมพนักงานใ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

1. รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีความ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงานชิปปิ้ง (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล -ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ ทั้งภายในประเทศและนำเ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ช่างซ่อมบำรุง (โรงงานแป้งปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน เพื่อให้สามารถ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลและสำนักงาน (บจก.ยูนิฟาย เคมิคอล-ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

บริษัท ฟิวเจอร์โฟร์ จำกัด

- ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงาน เพื่อสนับ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 05/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

ธุรการสนาม

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1.คีย์ข้อมูลใบขอซื้อวัสดุ-อุปกรณ์/เครื่องมือก่อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

จัดซื้องานก่อสร้าง

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1.ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอ...

เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 04/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

พนักงานบุคคล

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

สรุปเบิกจ่ายค่าแรงพนักงาน สรุปบันทึกเวลาเข้า-อ...

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 04/03/2018

สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี ปากเกร็ด

ทั้งหมด 3,021 รายการ