Job 4 ภาค
หางานภาคใต้
หางานภาคอีสาน
หางานภาคเหนือ
หางานภาคตะวันออก

งานดีพร้อมให้คุณแชร์ผ่านโซเชียล

เปรียบเทียบคุณสมบัติตำแหน่งงาน ช่วยในการตัดสินใจของคุณ

งานไหนดี ตรงใจคุณ เก็บไว้ก่อนได้เลย

งานตรงใจ คุณสมบัติใช่ คลิกสมัครได้ทันที

สัตวแพทย์ประจำ

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

พยาบาล /ผู้ช่วยพยาบาล

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 14,000 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/ห้องยา

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 25,000 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี

อาบน้ำตัดขน

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

ธุรการส่วนกลาง

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 14,000 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่บุคคล

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : 9,000 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี ลำลูกกา

พนักงานช่างซ่อมบำรุง

โรงพยาบาลสัตว์ ศ.เมืองเอก

เงินเดือน(บาท) : ไม่ระบุ 13/03/2019

สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี