ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักวิเคราะห์ระบบ (SA = System analyst) 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Senior Programmer 30,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
Developer C#, .Net 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Junior Programmer 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ (การตลาด) 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.