ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Project Engineer or Senior Project Engineer 15,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
Technician (สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์หรือเพิ่ง... 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Project Sales Co-ordinator 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Purchasing Officer 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.