ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชีการเงิน 17,000 - 29,000 กรุงเทพมหานคร
เลขากรรมการบริษัท 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Technician (สำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์หรือเพิ่ง... 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ประสานงานขายและบริการลูกค้า 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.