ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานเย็บผ้า 7,000 - 9,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การตลาด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานทั่วไป (ฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.