ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) 9,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(Lay out) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (เฟอร์นิเจอร์) 10,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 30 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |