ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการจัดซื้อ (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการจัดซื้อ 15,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการโรงงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการบัญชี (ด่วนมาก) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 29 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |