ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Inspector 11,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างประจำอาคาร / หมู่บ้าน 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ( ประจำ กรุงเทพ - ปริมณฑล ) 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่าง 15,000 - 19,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.