ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายประจำโชว์รูม พระราม2 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
การตลาด Digital Marketing 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย Mazda 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี การเงิน 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.