ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ที่ปรึกษาด้านบริการ 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อะไหล่ 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาการขาย Mazda 25,000 - 50,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชี การเงิน 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.