ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานอะไหล่ 11,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
การตลาด E-Marketing 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
แคชเชียร์ 10,000 - 13,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างยนต์ประจำศูนย์บริการ 12,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
ที่ปรึกษาด้านบริการ 14,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 11 lists.