ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานฝึกหัด( ตั๋วเครืองบิน,ทัวร์ , เซลล์) 12,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
MARKETTING ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Ticketing ( ด่วน ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.