ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Operator 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ธุรการ 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
คลังสินค้า 10,000 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า 11,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.