ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วน!!!!!!!!!!!!! ไม่ระบุ ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ด่วน!!!!!!!! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Area Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.