ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Area Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 12,000 - 15,000 ปทุมธานี
Total 4 lists.