ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการร้านอาหาร (สาขาอโศก) 15,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขนส่งสินค้า 9,500 - 11,000 ปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ธุรการ 12,000 - 15,000 ปทุมธานี
ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 30,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
Area Manager 25,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.