ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
โฟร์แมน 15,000 - 20,500 นนทบุรี
หัวหน้าส่วนงานฝ่ายผลิต 10,000 - 15,500 นนทบุรี
เจ้าหน้าที่งานขาย 12,000 - 18,000 นนทบุรี
เลขาณุการ 14,500 - 16,000 นนทบุรี
หัวหน้าส่วน / ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดส่ง 7,500 - 15,000 นนทบุรี
Total 37 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |