ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 9,000 ขึ้นไป นนทบุรี
เจ้าหน้าที่งานขาย 12,000 - 18,000 นนทบุรี
หัวหน้าส่วนงานฝ่ายผลิต 10,000 - 15,500 นนทบุรี
เจ้าหน้าที IT 9,500 - 12,000 นนทบุรี
หัวหน้าส่วนงานสีและบรรจุภัณฑ์ 15,000 - 25,000 นนทบุรี
Total 37 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |