ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานบัญชี ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
TOUR OPERRATION 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการผู้บริหาร (ด่วน) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Tour Manager 25,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
นักศึกษาฝึกงาน ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.