ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสนาม (Site Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเขียนแบบก่อสร้าง (Draftman) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยสโตร์ (รายวัน) ด่วนมาก! ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (OE) ประจำที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด่... ไม่ระบุ ชลบุรี
Total 11 lists.