ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ***ด่วน*** 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
IT SUPPORT ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.