ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
รองผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล**ด่วน** 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
IT SUPPORT ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการฝ่ายขาย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Customer Service ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.