ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่าง CNC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
QC ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างแม่พิมพ์พลาสติก ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.