ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำศูนย์ลาดกระบัง 13,000 - 17,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อบรมความปลอดภัย ประจำศูนย์ลาดกระบัง 13,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำสำนักงานสระบุรี 13,000 - 17,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP Officer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.