ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/วางแผนการเงิน 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานเขียนแบบเครื่องกลและเขียนแบบโยธา 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายตลาดและSale หรือฝ่ายขาย 20,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
วิศวกรโยธา,โฟร์แมน, เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก,กระจ... 20,000 - 45,000 กรุงเทพมหานคร
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.