ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ อะไหล่ 10,000 - 12,000 กรุงเทพมหานคร
CRM / ลูกค้าสัมพันธ์ 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 2 lists.