ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Marketing / Sale 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
sale executive 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 4 lists.