ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา ทุกสาขาวิชา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Export office(สัมภาษณ์ทราบผลทันที) 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
ธุรการ คลังสินค้า ด่วนๆๆๆ (สัมภาษณ์ ทราบผล เริ่มงา... 10,000 - 14,500 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP)* 10,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Import office สัมภาษณ์ ทราบผลทันที 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.