ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักศึกษาฝึกงาน (วิศวกรโยธา) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Office Engineer (สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Senior Engineer/Construction Manager(สัญญาจ้าง) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบ M &E ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรงานระบบสุขาภิบาลอาวุโส ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.