ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรเครื่องกล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรก่อสร้าง ไม่ระบุ นครราชสีมา
วิศวกรจัดซื้อ (Procurement Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรไฟฟ้า สัญญาจ้าง (Site Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานธุรการ (สัญญาจ้าง) 12,000 - 14,000 กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.