ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูผู้ช่วยระดับอนุบาลและประถมศึกษา ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูอนุบาลหรือครูเอกปฐมวัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 3 lists.