ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีออกตั๋วเครื่องบิน 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี -ด่วนมาก 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Copy Writer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Secretary to MD. ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Exclusive 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 18 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |