ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีออกตั๋วเครื่องบิน 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Sales&Reservation; Hotel 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี -ด่วนมาก 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Copy Writer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Data Checker & Maintenance ( Part-time) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |