ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
Mobile Application Developer 25,000 - 40,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าทีออกตั๋วเครื่องบิน (ด่วนมาก) 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
Travel Sales Executive 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชี -ด่วนมาก 15,000 - 22,000 กรุงเทพมหานคร
Air Ticketing BSP หัวหน้าออกตั๋วเครื่องบิน 20,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 20 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |