ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ 13,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน 12,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
Accounting Officer 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าช่างประจำอาคาร 15,000 - 20,000 พระนครศรีอยุธยา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร 12,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 16 lists.
1 | 2 | 3 | 4 |