ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขายประจำภูมิภาค ทุกจังหวัด 10,000 - 200,000+ บึงกาฬ
เลขานุการกรรมการบริษัท 18,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ 8,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
สมุห์บัญชี 20,000 - 35,000 กรุงเทพมหานคร
Total 5 lists.