ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูภาษาอังกฤษ 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูดนตรีสากล 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูภาษาไทย 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 15,000 กรุงเทพมหานคร
Total 9 lists.