ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ IT Help desk ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ครูวิทยาศาสตร์เคมี 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศิลป์ (Video Editor) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส (งานค่าตอบแทน)***ด... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ***ด่วน*** ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 14 lists.