ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ครูวัดผล 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูคณิตศาสตร์ 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูภาษาอังกฤษ 18,000 กรุงเทพมหานคร
ครูภาษาไทย 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.