ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พนักงานขาย Pc 9,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต่างประเทศ(Export-Import) 17,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย หน่วยแทน (Event) 13,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
พนักงานขับรถ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Supervisor - ต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.