ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 18,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ประสานงานขาย 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ประสานงานฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.