ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
sale executive 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Exhibition Design ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ประสานงาน, ธุรการ (ฝ่ายผลิต) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 10,000 - 15,000 กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 35,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.