ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่การเงิน (Cashier) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ผู้ตรวจการโรงพยาบาล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานเสริฟ ( Waitress ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ธุรการแผนกซ่อมบำรุง ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.