ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป (General Affairs Staff ) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับรถงานซ่อมทั่วไป (General Service Advisor... 3,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่รับรถงานซ่อมตัวถังและสี(BP Service Advi... ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(IT Staff) 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.