ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ช่างแพ็ตเทริน์ และ เย็บตัวอย่าง 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานรับส่งเอกสาร 9,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
หัวหน้าฝ่ายวางแผนควบคุมการผลิต IE 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
บุคคล-ธุระการ 15,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
ช่างตัดผ้า 9,500 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
Total 10 lists.