ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีกราฟฟิค ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales กทม. , นนทบุรี, ปทุมธานี , สมุทรปราการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขายต่างจังหวัด ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
พนักงานขาย เขต กรุงเทพ และปริมณฑล ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 6 lists.