ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
หัวหน้าบ้านพักคนงาน ( Camp Boss ) 14,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
วิศวกรสำนักงาน (Office Engineer) ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Sales Engineer ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
จนท.เขียนแบบ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
Total 8 lists.