ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการการขาย 11,000 - 13,500 สมุทรปราการ
พนักงานขาย (จ.ระยอง) 11,000 - 15,000 ระยอง
พนักงานขับรถ 10,500 ขึ้นไป สมุทรปราการ
Tele-sales 12,000 - 13,000 สมุทรปราการ
สโตร์/คลังสินค้า 10,000 - 13,000 สมุทรปราการ
Total 8 lists.