ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเภสัช 10,000 - 16,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 17,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ ทั่วไป 12,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ (ด่วน 2 อัตรา) 18,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ด่วน) 18,000 - 21,000 กรุงเทพมหานคร
Total 12 lists.