ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ 15,000 - 20,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ Technical Support 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Graphic Design 15,000 - 25,000 กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ด้าน IT SUPPORT ด่วนมาก 15,000 - 18,000 กรุงเทพมหานคร
Total 15 lists.