ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้บริหารโครงการ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารISO/เจ้าหน้าที่ISO ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
ช่างเเอร์ ไม่ระบุ กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ขายนม-กรุงเทพฯ) ***ด่วนมาก*** 10,000 ขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
พนักงานบัญชีฝ่ายลูกหนี้และงานขาย 15,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 22 lists.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |