ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
นักบัญชี ( งานบัญชีต้นทุน ) 10,000 - 15,000 ชลบุรี
วิศวกรผลิต 25,000 - 28,000 ชลบุรี
พนักงานงานการตลาด 14,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิคไฟฟ้า / ระบบปรับอากาศ / Work Improvement 17,000 - 20,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ขาย(ในประเทศและต่างประเทศ ) 15,000 - 18,500 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.