ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
วิศวกรผลิต 25,000 - 28,000 ชลบุรี
พนักงานงานการตลาด 14,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค CNC 13,000 - 18,000 ชลบุรี
หัวหน้า ประจำส่วนวิจัยและพัฒนา ( งานเอกสารด้านเทคน... 13,000 - 17,000 ชลบุรี
ช่างเทคนิคไฟฟ้า / ระบบปรับอากาศ / Work Improvement 17,000 - 20,000 ชลบุรี
Total 11 lists.