ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 20,000 - 30,000 ชลบุรี
วิศวกรผลิต (มีประสบการณ์ด้าน CNC 2 ปีขึ้นไป) 28,000 - 32,000 ชลบุรี
พนักงานงานการตลาด 14,000 - 16,500 กรุงเทพมหานคร
ช่างเทคนิค งานด้านสิ่งแวดล้อม ( ISO14001 ) 14,000 - 18,000 ชลบุรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ / งาน Strategic Plaining 20,000 - 30,000 กรุงเทพมหานคร
Total 7 lists.