ตำแหน่งงานอื่นๆ

ตำแหน่งงาน เงินเดือน(บาท) สถานที่ปฏิบัติงาน
พยาบาลวิชาชีพ ICU,OPD,IPD,Nursery,ห้องผ่าตัด,ฉุกเฉ... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล *** ด่วนมาก*** พร้อมสัมภาษณ์ท... ไม่ระบุ สมุทรปราการ
พยาบาลเวชปฏิบัติ !! ด่วน !! ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการประชาสัมพันธ์ ไม่ระบุ สมุทรปราการ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วน) ไม่ระบุ สมุทรปราการ
Total 5 lists.